สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, โบนัส ปีละ 2 ครั้ง, งานเลี้ยงประจำปี, กีฬาและท่องเที่ยวประจำปี, ยูนิฟอร์มและอุปกรณ์เซฟตี้, ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ, ค่าทันตกรรมและตัดแว่น, เงินกู้ยืมซื้อรถโตโยต้า, ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว,ของขวัญแต่งงานกระเช้าเยี่ยมไข้
เงินช่วยเหลือครอบครัว , ตรวจสุขภาพประจำปี , ค่าเรียนภาษา (อังฤกษ/ญี่ปุ่น) ,หยุด เสาร์-อาทิตย์ ฯลฯ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ( Assistant Training ) 2 อัตรา
คุณสมบัติ :
        ** เพศ ชาย อายุ 22 - 35 ปี
        ** วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ หากมีความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์ รถฟอร์คลิฟท์
        ** มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
        ** รักในการสอน , รักในการเดินทาง ( เนื่องจากต้องออกต่างจังหวัดบ่อย )
        ** หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
        ** สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

พนักงานขาย (Sale) 8 อัตรา
คุณสมบัติ :
        ** เพศ ชาย อายุ  25 - 35 ปี
        ** จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
        ** สามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อประสานงานได้ดี 
        ** สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) ได้ดี
        ** มีรถยนต์ส่วนตัวและสามารถเดินทางมาทำงานเองได้         
        ** หากมีประสบการณ์ในด้านการขาย ( ด้านรถยกหรืออุตสาหกรรมยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
ประจำสาขาอมตะนคร(ชลบุรี) , ระยอง  , สมุทรสาคร , นครราชสีมา , ลำพูน

ช่างเทคนิค ซ่อมรถฟอร์คลิฟท์ (MECHANIC) 5 อัตรา
คุณสมบัติ :
        ** เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
        ** วุฒิ ปวส. ช่างยนต์  หรือที่เกี่ยวข้อง
        ** มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
        ** หากมีประสบการณ ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
        ** สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

เจ้าหน้าทนิติกร ( ประจำฝ่ายขาย ) 1 อัตรา
คุณสมบัติ :
        ** เพศ ชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปี
        ** จบปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง
        ** มีความรู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างดี
        ** มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
        ** สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) ได้ดี
        ** สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
        ** ภาษาอังกฤษ ( หากสื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่ทั่วไป ( สาขาคลองหลวง ) 1 อัตรา
คุณสมบัติ :
        ** เพศ หญิง อายุ 22 - 30 ปี
        ** วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
        ** มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
        ** สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
        ** สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) ได้ดี
        ** ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

เจ้าพนักงานขับรถบรรทุก 1 อัตรา
คุณสมบัติ :
        ** เพศ ชาย อายุ 22 - 35 ปี
        ** ปวส. - ปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้อง
        ** มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
        ** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
        ** สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับข ประเภท 3
        ** สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

หัวหน้าทีมขาย ( ประจำสำนักงานอมตะนคร ) 1 อัตรา
คุณสมบัติ :
        ** เพศ ชาย อายุ  25 - 35 ปี
        ** จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
        ** มีภาวะผู้นำ
        ** กล้าตัดสินใจ
        ** สามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อประสานงานได้ดี 
        ** สามารถวิเคราะห์และวางแผนงานขายได้ ( PC )
        ** สามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อประสานงานได้ดี 
        ** สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) ได้ดี
        ** มีรถยนต์ส่วนตัวและสามารถเดินทางมาทำงานเองได้         
        ** หากมีประสบการณ์ในด้านการขาย ( ด้านรถยกหรืออุตสาหกรรมยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ )


ส่งรายละเอียดการสมัครงานได้ที่ :
1. E-Mail : tanchanok@ttfl.co.th , personnel@ttfl.co.th
2. ส่งจดหมายสมัครงานถึง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/412 ม. 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
3. ติดต่อเขียนใบสมัครที่บริษัทฯ
ติดต่อแผนกบุคคล 038-454428#215 ( คุณธัญชนก )

 


  TOYOTA TSUSHO FORKLIFT (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 4 เลขที่ 700/412 หมู่ 7 ต.ดอนหัวพ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel 0-3845-4428 Fax 0-3845-3165-70 E.mail : flsale_g1@ttfl.co.th Website : http://www.toyotaforkliftthailand.com