เงื่อนไขและข้อกำหนด

· ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าขนส่ง
· ชำระเงินดาวน์เต็มจำนวน (สามารถต่อรองราคาได้ตามจำนวนการสั่งซื้อ)
· ไม่มีการรับประกันตัวรถ (สำหรับรถที่ขายตามสภาพ)
  รับประกัน 3 เดือน หรือ 300 ชม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
  (สำหรับรถมือสองที่ปรับสภาพใหม่แล้วเท่านั้น)

· ไม่มีการจองล่วงหน้า
· ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ติดต่อ

คุณอนุชา

โทร: 038-454-428 #212

อีเมล์: anucha@ttfl.co.th

คุณนิกร

โทร: 038-454-428 #253

อีเมล์: nigorn@ttfl.co.th

รถยกปรับสภาพ

ประเภทเชื้อเพลิง
ประเภทรถยก
จำนวนตัน
จำนวนชั่วโมงการใช้งาน
ความสูงเสา (เมตร)
ราคา (บาท)
32-8FG15

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 32-8FG15

รถไฟฟ้า 1.5 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 11,489 ชั่วโมง

หมายเลข 2573

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

8FBN20

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 8FBN20

รถไฟฟ้า 2 ตัน

ความสูงเสา 5 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 7,824 ชั่วโมง

หมายเลข 4997

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

8FBN20

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 8FBN20

รถไฟฟ้า 2 ตัน

ความสูงเสา 5 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 4,680 ชั่วโมง

หมายเลข 4998

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

62-8FD25

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 62-8FD25

รถไฟฟ้า 2.5 ตัน

ความสูงเสา 4 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 7,807 ชั่วโมง

หมายเลข 6520

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

7FBR15

Reach Truck

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 7FBR15

รถไฟฟ้า 1.5 ตัน

ความสูงเสา 4 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 1,879 ชั่วโมง

หมายเลข 6591

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

32-8FG25

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 32-8FG25

รถไฟฟ้า 2.5 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 8,525 ชั่วโมง

หมายเลข 5656

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

62-8FD303

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 62-8FD303

รถไฟฟ้า 3 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 7,302 ชั่วโมง

หมายเลข 4696

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

72-8FD30

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 72-8FD30

รถไฟฟ้า 3 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 22,991 ชั่วโมง

หมายเลข 3940

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

72-8FD20

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 72-8FD20

รถไฟฟ้า 2 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 5,793 ชั่วโมง

หมายเลข 5385

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

32-8FG25

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 32-8FG25

รถไฟฟ้า 2.5 ตัน

ความสูงเสา 4 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 11,525 ชั่วโมง

หมายเลข 6501

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

32-8FG30

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 32-8FG30

รถไฟฟ้า 3 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 6,271 ชั่วโมง

หมายเลข 6135

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

62-8FD25

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 62-8FD25

รถไฟฟ้า 2.5 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 2,375 ชั่วโมง

หมายเลข 7451

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...