เงื่อนไขและข้อกำหนด

· ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าขนส่ง
· ชำระเงินดาวน์เต็มจำนวน (สามารถต่อรองราคาได้ตามจำนวนการสั่งซื้อ)
· ไม่มีการรับประกันตัวรถ (สำหรับรถที่ขายตามสภาพ)
  รับประกัน 3 เดือน หรือ 300 ชม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
  (สำหรับรถมือสองที่ปรับสภาพใหม่แล้วเท่านั้น)

· ไม่มีการจองล่วงหน้า
· ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ติดต่อ

คุณอนุชา

โทร: 038-454-428 #212

อีเมล์: anucha@ttfl.co.th

คุณนิกร

โทร: 038-454-428 #253

อีเมล์: nigorn@ttfl.co.th

รถยกปรับสภาพ

ประเภทเชื้อเพลิง
ประเภทรถยก
จำนวนตัน
จำนวนชั่วโมงการใช้งาน
ความสูงเสา (เมตร)
ราคา (บาท)
62-8FD15

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 62-8FD15

ดีเซล 1.5 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 8,039 ชั่วโมง

หมายเลข 5530

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

62-8FD15

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 62-8FD15

ดีเซล 1.5 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 8,848 ชั่วโมง

หมายเลข 5526

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

62-8FD15

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 62-8FD15

ดีเซล 1.5 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 8,927 ชั่วโมง

หมายเลข 5529

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

62-8FD15

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 62-8FD15

ดีเซล 1.5 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 8,991 ชั่วโมง

หมายเลข 5528

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

72-8FD30

Counter Balance

**รถยกปรับสภาพ**

รุ่น 72-8FD30

ดีเซล 3 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 8,571 ชั่วโมง

หมายเลข 4612

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

62-8FD30

Counter Balance

**รถยกปรับสภาพ**

รุ่น 62-8FD30

ดีเซล 3 ตัน

ความสูงเสา 6 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 9,150 ชั่วโมง

หมายเลข 3502

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

62-8FD25

Counter Balance

**รถยกปรับสภาพ**

รุ่น 62-8FD25

ดีเซล 2.5 ตัน

ความสูงเสา 5 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 731 ชั่วโมง

หมายเลข 4227

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

62-8FD25

Counter Balance

**รถยกปรับสภาพ**

รุ่น 62-8FD25

ดีเซล 2.5 ตัน

ความสูงเสา 4 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 8,499 ชั่วโมง

หมายเลข 4226

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

62-8FD25

Counter Balance

**รถยกปรับสภาพ**

รุ่น 62-8FD25

ดีเซล 2.5 ตัน

ความสูงเสา 4 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 8,376 ชั่วโมง

หมายเลข 4223

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

62-8FD25

Counter Balance

**รถยกปรับสภาพ**

รุ่น 62-8FD25

ดีเซล 2.5 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 1,889 ชั่วโมง

หมายเลข 4217

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

62-8FD25

Counter Balance

**รถยกปรับสภาพ**

รุ่น 62-8FD25

ดีเซล 2.5 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 2,407 ชั่วโมง

หมายเลข 4216

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

62-8FD25

Counter Balance

**รถยกปรับสภาพ**

รุ่น 62-8FD25

ดีเซล 2.5 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 2,089 ชั่วโมง

หมายเลข 4197

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...