เงื่อนไขและข้อกำหนด

· ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าขนส่ง
· ชำระเงินดาวน์เต็มจำนวน (สามารถต่อรองราคาได้ตามจำนวนการสั่งซื้อ)
· ไม่มีการรับประกันตัวรถ (สำหรับรถที่ขายตามสภาพ)
  รับประกัน 3 เดือน หรือ 300 ชม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
  (สำหรับรถมือสองที่ปรับสภาพใหม่แล้วเท่านั้น)

· ไม่มีการจองล่วงหน้า
· ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ติดต่อ

คุณอนุชา

โทร: 038-454-428 #212

อีเมล์: anucha@ttfl.co.th

คุณนิกร

โทร: 038-454-428 #253

อีเมล์: nigorn@ttfl.co.th

รถยกปรับสภาพ

ประเภทเชื้อเพลิง
ประเภทรถยก
จำนวนตัน
จำนวนชั่วโมงการใช้งาน
ความสูงเสา (เมตร)
ราคา (บาท)
32-8FG15

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 32-8FG15

รถไฟฟ้า 1.5 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 9,814 ชั่วโมง

หมายเลข 6438

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

02-7FD35

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 02-7FD35

รถไฟฟ้า 3.5 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 7,569 ชั่วโมง

หมายเลข 4711

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

62-8FD25

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 62-8FD25

รถไฟฟ้า 2.5 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 2,783 ชั่วโมง

หมายเลข 7447

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

32-8FG25

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 32-8FG25

รถไฟฟ้า 2.5 ตัน

ความสูงเสา 6 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 3,016 ชั่วโมง

หมายเลข 5038

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

32-8FG25

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 32-8FG25

รถไฟฟ้า 2.5 ตัน

ความสูงเสา 4.5 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 11,476 ชั่วโมง

หมายเลข 5729

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

32-8FG20

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 32-8FG20

รถไฟฟ้า 2 ตัน

ความสูงเสา 3 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 9,210 ชั่วโมง

หมายเลข 6137

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

7FBR15

Reach Truck

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 7FBR15

รถไฟฟ้า 1.5 ตัน

ความสูงเสา ไม่ระบุ

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 7,325 ชั่วโมง

หมายเลข 6097

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

8FBN15

Counter Balance

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 8FBN15

รถไฟฟ้า 1.5 ตัน

ความสูงเสา 4.5 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 4,928 ชั่วโมง

หมายเลข 6098

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

7FBR15

Reach Truck

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 7FBR15

รถไฟฟ้า 1.5 ตัน

ความสูงเสา 4 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 13,035 ชั่วโมง

หมายเลข 5298

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

7FBR15

Reach Truck

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 7FBR15

รถไฟฟ้า 1.5 ตัน

ความสูงเสา 4 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 3,623 ชั่วโมง

หมายเลข 5292

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

7FBR15

Reach Truck

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 7FBR15

รถไฟฟ้า 1.5 ตัน

ความสูงเสา 4 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 12,283 ชั่วโมง

หมายเลข 5299

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...

7FBR15

Reach Truck

**ยังไม่ปรับสภาพ**

รุ่น 7FBR15

รถไฟฟ้า 1.5 ตัน

ความสูงเสา 4 เมตร

จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 7,142 ชั่วโมง

หมายเลข 5294

ราคา โปรดติดต่อ

รูปภาพเพิ่มเติม...