อะไหล่และบริการ

  • จำหน่ายและจัดส่งอะไหล่แท้ของรถยกโตโยต้า
  • ในฐานะผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าอะไหล่ของเราสั่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวด
  • คลังสินค้าที่จัดเก็บอะไหล่สำรองมากกว่า 40,000 ชิ้น กว่า 5,000 รายการ
  • จัดเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพให้ดีที่สุด
  • บริการจัดส่งที่รวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นที่

ทำไมต้องเลือกใช้อะไหล่แท้

  • มีมาตรฐานคุณภาพการผลิตสูง
  • ใช้งานได้ยาวนาน
  • ลดเวลาที่สูญเสียไปในการซ่อมแซม
  • ปัญหาในการซ่อมอะไหล่ตัวเดิมลดน้อยลง หรือหมดไป