8FBP (Order Picker)

รถยกของโตโยต้ารุ่นนี้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้ต่างไปจากรุ่นก่อนหน้าอย่างมาก เพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดเรียงงานได้สะดวกและสามารถทำงานได้เป็นเวลานานแม้ในคลังสินค้าที่มีทางเดินแคบๆ เสาได้รับการปรับปรุงให้มีความแข็งแรงเพื่อลดการโคลงเมื่อต้องยกขึ้นไปในระดับสูง รวมถึงการปรับปรุงทัศนวิสัยให้ดียิ่งขึ้น และมีการลดขนาดมอเตอร์ให้เล็กลง มีการทำงานที่ง่ายกว่าเดิมด้วยการรวมคันบังคับสำหรับการเคลื่อนที่และการขนถ่ายสินค้าเข้าไว้ด้วยกัน ตลอดจนการใช้มอเตอร์ AC สำหรับการขนถ่ายสินค้า มีการเพิ่มความปลอดภัยด้วยฟังก์ชั่นการยึดแท่นวางสินค้าอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น