รถลาก (เครื่องยนต์)

ตอบสนองงานลากในพื้นที่ที่ต้องการความรวดเร็วและใช้พละกำลังลากสูง เช่น ภายในโรงงาน สนามบิน รวมถึงท่าเรือน้ำตื้น และท่าเรือน้ำลึก เป็นต้น ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้จากโตโยต้า สามารถลากสิ่งของที่มีน้ำหนักมากโดยใช้กำลังเครื่องยนต์เพียงเล็กน้อย ด้วยรัศมีวงเลี้ยวที่แคบจากการเพิ่มมุมในการหักเลี้ยว ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีแม้ในพื้นที่แคบๆ อีกทั้งยังได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่บนพื้นที่ผิวถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยการเพิ่มระยะห่างจากพื้น พร้อมกำลังเบรกที่ดีเยี่ยมแม้ใช้แรงเหยียบเพียงเล็กน้อยจากการใช้หม้อลมเบรกเพื่อผ่อนแรง นอกจากนี้ โตโยต้ายังคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อการทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบ