รถลาก (ไฟฟ้า)

รถลากของโตโยต้านำยางแบบสูบลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่มาใช้เพื่อความสะดวกในการขับขี่ และช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้แม้บนพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กๆ รถลากเหล่านี้แตกต่างจากรถลากที่ติดตั้งยางตันซึ่งสามารถยกรถขึ้นได้เพียงเล็กน้อย การใช้มอเตอร์ AC จะเพิ่มความสามารถในการทำงานและประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่อันยอดเยี่ยม อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ด้วยระบบ OPS และด้วยรูปทรงที่กะทัดรัดทำให้สามารถเคลื่อนที่ผ่านช่องทางเดินแคบๆ ได้อย่างง่ายดาย แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบถอดได้ตามแนวนอน (อุปกรณ์เสริม) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องปฏิบัติงานเป็นเวลานาน แต่ก็ต้องการประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานไปพร้อมกันด้วย