8FBE (3 WHEEL ELECTRIC FORKLIFT)

ตัวรถขนาดเล็ก รัศมีวงเลี้ยวแคบ ใช้งานได้ดีแม้ในพื้นที่จำกัด ด้วยขนาดตัวรถที่เล็ก และรัศมีวงเลี้ยวแคบ ทำให้คล่องตัวในการใช้งานและมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมสำหรับหน้างานที่มีพื้นที่จำกัด และยังเป็นรถยกที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายวัสดุหรือสินค้าได้เป็นอย่างดี