การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

โตโยต้ามีความพยายามอย่างดีเยี่ยมในด้านการขายและการให้บริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดการดูแลการใช้งานของผู้ใช้ด้วย เราจัดให้มีการฝึกอบรม การให้คำแนะนำและแนวทางที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้งานที่ต้องใช้งานรถยก รวมถึงผู้สอน เพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และในปี 2015 เราได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย

สอบถามและแจ้งความประสงค์นัดฝึกอบรม ได้ที่ แผนกฝึกอบรม
Tel. 038-454-428 ต่อ 149 และ 222
Email: training@ttfl.co.th , sarisa@ttfl.co.th , Konrawich@ttfl.co.th