รุ่น: 32-8FG25

Engine Forklift

รุ่น: 32-8FG25

สภาพรถ: ** ขายตามสภาพ **

ประเภทพลังงาน : แก๊สโซลีน

การรับน้ำหนัก : 2.5 ตัน

ความสูงเสา : 5 เมตร

ชั่วโมงการทำงาน : 7,475 ชั่วโมง

Top