รุ่น: 32-8FG20

Engine Forklift

รุ่น: 32-8FG20

สภาพรถ: ** ขายตามสภาพ **

ประเภทพลังงาน : แก๊สโซลีน

การรับน้ำหนัก : 2 ตัน

ความสูงเสา : 5 เมตร

ชั่วโมงการทำงาน : 5,433 ชั่วโมง

Top