รุ่น: 62-8FD15

Engine Forklift

รุ่น: 62-8FD15

สภาพรถ: ** ขายตามสภาพ **

ประเภทพลังงาน : ดีเซล

การรับน้ำหนัก : 1.5 ตัน

ความสูงเสา : 4 เมตร

ชั่วโมงการทำงาน : 15,393 ชั่วโมง

Top