รุ่น: 8FBN15

Electric Forklift

รุ่น: 8FBN15

สภาพรถ: ** ปรับสภาพ **

ประเภทพลังงาน : ไฟฟ้า

การรับน้ำหนัก : 1.5 ตัน

ความสูงเสา : 3.5 เมตร

ชั่วโมงการทำงาน : 5,424 ชั่วโมง

Top