รุ่น: 32-8FG25

Engine Forklift

รุ่น: 32-8FG25

สภาพรถ: ** ปรับสภาพ **

ประเภทพลังงาน : แก๊สโซลีน

การรับน้ำหนัก : 2.5 ตัน

ความสูงเสา : 4 เมตร

ชั่วโมงการทำงาน : 11,657 ชั่วโมง

Top