รุ่น: 8FBE18

Electric Forklift

รุ่น: 8FBE18

สภาพรถ: ** ปรับสภาพ **

ประเภทพลังงาน : ไฟฟ้า

การรับน้ำหนัก : 1.8 ตัน

ความสูงเสา : 4.5 เมตร

ชั่วโมงการทำงาน : 7,103 ชั่วโมง

Top