รุ่น: 32-8FG15

Engine Forklift

รุ่น: 32-8FG15

สภาพรถ: ** ปรับสภาพ **

ประเภทพลังงาน : แก๊สโซลีน

การรับน้ำหนัก : 1.5 ตัน

ความสูงเสา : 3 เมตร

ชั่วโมงการทำงาน : 7,212 ชั่วโมง

Top