รุ่น: 62-8FD30

Engine Forklift

รุ่น: 62-8FD30

สภาพรถ: ** ปรับสภาพ **

ประเภทพลังงาน : ดีเซล

การรับน้ำหนัก : 3 ตัน

ความสูงเสา : 6 เมตร

ชั่วโมงการทำงาน : 11,742 ชั่วโมง

Top