รุ่น: 32-8FG30

Engine Forklift

รุ่น: 32-8FG30

สภาพรถ: ** ซ่อมแล้ว **

ประเภทพลังงาน : แก๊สโซลีน

การรับน้ำหนัก : 3 ตัน

ความสูงเสา : 3 เมตร

ชั่วโมงการทำงาน : 3,098 ชั่วโมง

Top