รุ่น: 8FBR30

Electric Forklift

รุ่น: 8FBR30

สภาพรถ: ** ปรับสภาพ **

ประเภทพลังงาน : ไฟฟ้า

การรับน้ำหนัก : 3 ตัน

ความสูงเสา : 3 เมตร

ชั่วโมงการทำงาน : 2,516 ชั่วโมง

Top