รุ่น: 8FB25

Electric Forklift

รุ่น: 8FB25

สภาพรถ: ** ปรับสภาพ **

ประเภทพลังงาน : ไฟฟ้า

การรับน้ำหนัก : 2.5 ตัน

ความสูงเสา : 6 เมตร

ชั่วโมงการทำงาน : 10,073 ชั่วโมง

Top