รุ่น: 7FBR15

Electric Forklift

รุ่น: 7FBR15

สภาพรถ: ** ปรับสภาพ **

ประเภทพลังงาน : ไฟฟ้า

การรับน้ำหนัก : 1.5 ตัน

ความสูงเสา : 4.5 เมตร

ชั่วโมงการทำงาน : 5,889 ชั่วโมง

Top