รุ่น: 8FB25

Electric Forklift

รุ่น: 8FB25

สภาพรถ: ** ปรับสภาพ **

ประเภทพลังงาน : ไฟฟ้า

การรับน้ำหนัก : 2.5 ตัน

ความสูงเสา : 3.5 เมตร

ชั่วโมงการทำงาน : 1,808 ชั่วโมง

Top