นโยบายและวิสัยทัศน์ของ TTFL

นโยบายบริษัท

  • ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง

  • การปฏิบัติตามกฏ

  • ความไว้วางใจจากลูกค้า


วิสัยทัศน์ Global Vision - ภาพในอุดมคติ

The Right ONE สำหรับท่าน

สร้างความเชื่อมั่นสูงสุดในด้านความปลอดภัย คุณภาพ และความน่าไว้วางใจ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของท่าน (เกมบะ)

The Right ONE สำหรับเรา

เพิ่มศักยภาพของพนักงานแต่ละคน และเครือข่ายทั่วโลกจนถึงขีดสุด รวมถึงสร้างความหลากหลายเพื่อผนึกกำลังอันแข็งแกร่ง

The Right ONE สำหรับอนาคต

สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากมุมมองที่มีเอกลักษณ์และศักยภาพเฉพาะตัว เพื่อแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ และสร้างสรรค์สังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน


วิสัยทัศน์ Global COCE - จริยธรรมของโตโยต้า

Top