ฝึกอบรม

ทำไมต้องฝึกอบรม ?

รถยก (Forklift) ถือเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่มีความสำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หากการครบคุมรถยกที่ไม่ปลอดภัย อาจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย และทรัพย์สิน ปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้มีการใช้กฎหมายในการควบคุมรถยก ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 52 ก. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ในส่วนที่ 4 (รถยก) ข้อที่ 40 จากความจำเป็นข้างต้นประกอบกับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านรถยกกว่า 63 ปี ของโตโยต้า เราจึงพร้อมที่จะสนับสนุนคุณในทุกเส้นทางการขับขี่อย่างปลอดภัย เพราะความปลอดภัย คือ นโยบายหลักของเรา

มาตรฐานการฝึกระดับสากล

ไว้วางใจกับทีมงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านรถยก (มีหมายเลข มฝร. จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) พร้อมสอนทุกเคล็ดลับการดูแลบำรุงรักษาและการควบคุมรถยก อย่างปลอดภัย ในระดับมืออาชีพ 

หลักสูตรการขับขี่รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย

หลักสูตร จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. การฝึกอบรมแบบกลุ่ม (ใบอนุญาต 3 ปี)
- ลูกค้าทั่วไป 6 ชม. (1 วัน) ไม่เกิน 15 คน
- ลูกค้าที่ซื้อรถยก 6 ชม. (1 วัน) ไม่เกิน 15 คน
2. การฝึกทบทวนการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ (ใบอนุญาต 2 ปี)
- ลูกค้าที่เคยฝึกอบรมกับ TTFL  3 ชม. (1 วัน) ไม่เกิน 15 คน
3. การฝึกอบรมแบบอื่นๆ
- ผู้ไม่มีพื้นฐานการขับรถยก 18 ชม. (3 วัน) ไม่เกิน 15 คน
Top