ฝึกอบรม

ทำไมต้องฝึกอบรม ?

รถโฟล์คลิฟท์ถือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยมาตรการในการควบคุมการใช้งาน เนื่องจากการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์อย่างไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากทั้งทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน ปัจจุบันกระทรวงแรงงานจึงได้มีประกาศใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ที่นายจ้างจำเป็นต้องให้ลูกจ้างผู้ผ่านการฝึกอบรมรถยกเท่านั้นเป็นผู้ขับขี่รถยก จากความจำเป็นข้างต้นประกอบกับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านรถยกกว่า 63 ปี ของโตโยต้า เราจึงพร้อมที่จะสนับสนุนคุณในทุกเส้นทางการขับขี่อย่างปลอดภัย เพราะความปลอดภัย คือ นโยบายหลักของเรา

มาตรฐานการฝึกระดับโลก

วางใจกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านรถยก ที่พร้อมสอนทุกเคล็ดลับการดูแลรักษาและการใช้งานรถยก อย่างมืออาชีพ

หลักสูตรการขับขี่รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย

หลักสูตร จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. การฝึกอบรมแบบกลุ่ม (ใบอนุญาต 3 ปี)
- ลูกค้าทั่วไป 6 ชม. (1 วัน) ไม่เกิน 15 คน
- ลูกค้าที่ซื้อรถยก 6 ชม. (1 วัน) ไม่เกิน 15 คน
2. การฝึกทบทวนการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ (ใบอนุญาต 2 ปี)
- ลูกค้าที่เคยฝึกอบรมกับ TTFL  3 ชม. (1 วัน) ไม่เกิน 15 คน
3. การฝึกอบรมแบบอื่นๆ
- ผู้ไม่มีพื้นฐานการขับรถยก 18 ชม. (3 วัน) ไม่เกิน 15 คน
Top