รถโฟล์คลิฟท์ให้เช่า

เชื่อมั่นในศักยภาพ

ความต้องการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทย ทำให้คุณต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการซื้อรถโฟล์คลิฟท์ใหม่ค่อนข้างแพง การเช่ารถโฟล์คลิฟท์จึงถือเป็นทางออกที่ดี ที่จะทำให้คุณไม่จำเป็นต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เยอะและเกินความจำเป็นจากการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ เพราะเราพร้อมที่จะสนับสนุนและดูแลทั้งคุณและรถตลอดอายุสัญญาการเช่า

ทำไมต้องเช่ารถยกกับเรา ?

รถโฟล์คลิฟท์คุณภาพสูงตลอดอายุสัญญา

ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

การบริการที่รวดเร็ว

ฟรี ! ค่าซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่

ศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

รูปแบบการเช่ารถโฟล์คลิฟท์

รถยกใหม่

เงื่อนไขสัญญาให้บริการเช่ารถยกใหม่ภายใต้เงื่อนไข
สัญญาระยะยาว ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป

View more

รถยกเก่า

เงื่อนไขสัญญาให้บริการเช่ารถยกเก่าภายใต้เงื่อนไข
สัญญาระยะสั้น ตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไป

View more

วางใจให้เราดูแล

ด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากโตโยต้าที่พร้อมดูแลรถคุณตลอดอายุสัญญาการเช่าเป็นรายเดือน เพื่อให้คุณได้มั่นใจในประสิทธิภาพการใช้งานเสมือนใช้รถใหม่ทุกวัน

ติดต่อเรา
Top