บริการหลังการขาย

สัญญาบริการ
สัญญาบริการคืออะไร?

การทำสัญญาบริการ หรือ Service Contract คือ การซื้อแพคเกจบำรุงรักษารถยกเชิงป้องกันจากช่างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อให้รถยกคงสภาพพร้อมใช้งานอย่างเต็มที่ ลดภาระค่าใช้จ่ายจากปัญหาการซ่อมหนักในอนาคต ช่วยให้คุณสามารถใช้งานรถยกได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน-ไม่ต้องหยุดรอซ่อมให้เสียโอกาสทางธุรกิจ

เราดูแลอะไรคุณบ้าง?

Top