ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบงานซ่อม-บำรุงรักษารถยก ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อซ่อม-บำรุงรักษารถยก ตามแผนงานซ่อมบำรุงประจำวัน
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยมีการกำกับดูแลน้อยที่สุด
 • รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์ซ่อมรถฟอร์คลิฟท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน

 • หาลูกค้ารายใหม่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • นำเสนอขายสินค้าและเจรจาต่อรองการขายกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 • เยี่ยมเยียนบริษัทลูกค้าตามตารางที่กำหนด
 • ติดตามผลการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า
 • จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย
 • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายสินค้าอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการนำเสนอขายสินค้า
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี MS – OFFICE (Word, Excel, Power point) 
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / มีใบขับขี่
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • หากมีประสบการณ์ขายฟอร์คลิฟท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ดูแลและรับผิดชอบเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน
 • ติดต่อประสานงานทั่วไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS – OFFICE (Word, Excel, Power point) E - Mail, Internet
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน พอใช้
 • มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ – อาทิตย์)

สนใจสามารถสมัครได้ที่ : สำนักงานอมตะซิตี้ หรือ คลิกที่ปุ่ม " สมัครงาน" เพื่อกรอกข้อมูลและส่งประวัติส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลสมัครงานเพิ่มเติม

 • โทร : 038-454-428 Ext 199, 216, 218
 • มือถือ : 081-924-7928
 • อีเมล์ : [email protected]
Top