รุ่น: 72-8FD30

Engine Forklift

รุ่น: 72-8FD30

สภาพรถ: ** ปรับสภาพ **

ประเภทพลังงาน : ดีเซล

การรับน้ำหนัก : 3 ตัน

ความสูงเสา : 4 เมตร

ชั่วโมงการทำงาน : 8,524 ชั่วโมง

Top