รุ่น: 62-8FD25

Engine Forklift

รุ่น: 62-8FD25

สภาพรถ: ** ปรับสภาพ **

ประเภทพลังงาน : ดีเซล

การรับน้ำหนัก : 2.5 ตัน

ความสูงเสา : 6 เมตร

ชั่วโมงการทำงาน : 4,056 ชั่วโมง

Top