รุ่น: FGZN25

Engine Forklift

รุ่น: FGZN25

สภาพรถ: ** ซ่อมแล้ว **

ประเภทพลังงาน : แก๊สโซลีน

การรับน้ำหนัก : 2.5 ตัน

ความสูงเสา : 4 เมตร

ชั่วโมงการทำงาน : 9,625 ชั่วโมง

Top