ภาพรวม

รถโฟล์คลิฟท์ขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงพื้นที่แคบได้อย่างหลากหลายทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร ด้วยการออกแบบตัวรถให้มีขนาดเล็กกระชับและย้ายตำแหน่งล้อหลังให้ซ่อนอยู่ตรงกลางตัวรถ ทำให้รถมีองศาการเลี้ยวที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบ รวมถึงมีนวัตกรรมพิเศษมากมายที่จะช่วยส่งเสริมการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ (forklift) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการเพิ่มศักยภาพของแบตเตอรี่ให้ ใช้งานได้ต่อเนื่องและระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยสูงสุด

ระบบควบคุมเสถียรภาพ SAS

นวัตกรรมแห่งความปลอดภัยที่ช่วยควบคุมการทรงตัวของรถทั้งขณะเลี้ยวและยกงาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งยังมีฟังก์ชั่นการปรับระดับความเร็วในการยกและการปรับองศางาอัตโนมัติที่จะช่วยให้การทำงานของคุณรวดเร็วและได้ปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

ขนาดเล็กกระชับกว่า เลี้ยวได้แคบยิ่งกว่า

สุดยอดนวัตกรรมการออกแบบตัวรถให้มีขนาดเล็กกระชับทำให้มีรัศมีวงเลี้ยวที่แคบ ผ่านได้แม้ช่องทางเดินรถที่แคบมาก

รายละเอียดสเปค

โมเดล 8FBE10 8FBE13 8FBE15 8FBE18 8FBE20
ประเภทเครื่องยนต์ ไฟฟ้า
น้ำหนักบรรทุก กก. 1000 1250 1500 1750 2000
จุดศูนย์ถ่วง มม. 500 500 500 500 500
ความกว้างรวม มม. 1075 1075 1075 1075 1075
รัศมีวงเลี้ยว (ด้านนอก) มม. 1385 1400 1515 1550 1675
ความสูงจากพื้นถึงหลังคา มม. 1980 1980 1980 1980 1980
ความยาวจากด้านหลังถึงแผงงายก มม. 1750 1755 1875 1905 2045
แรงดันไฟฟ้า/
ความจุแบตเตอรี่
น้อยสุด โวลล์/
แอมป์ ชม
48/208 48/208 48/390 48/390 48/390
มากสุด โวลล์/
แอมป์ ชม
48/370 48/370 48/565 48/565 48/645
มอเตอร์ไฟฟ้า แรงขับเคลื่อนไฟฟ้า
ขณะมีโหลด
กิโลวัตต์ 4.9 x 2 4.9 x 2 4.9 x 2 4.9 x 2 4.9 x 2
แรงขับเคลื่อนไฟฟ้า
ขณะไม่มีโหลด
กิโลวัตต์ 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
Top