มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

23/03/2563
    จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบัน บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ประเทศไทย) มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าที่ใช้บริการ คู่ค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวที่ข้องเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ดำเนินมาตรการตอบรับแผนนโยบายของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ การให้บริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อ การแบ่งเส้นกั้นรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ตามจุดเสี่ยงต่างๆ รอบโรงงาน รวมถึงแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือฆ่าเชื้อแก่พนักงานทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของเราตลอดมา
    ทั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำถึงมาตรการความปลอดภัยดังกล่าว ทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตทบทวนรายชื่อของสาขาทั้งหมดที่พร้อมให้บริการคุณภายใต้มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่อย่างเข้มงวด ประกอบด้วย

1.   สำนักงานใหญ่อมตะ ซิตี้ ชลบุรี โทร 038-454-428
2.   สาขาวังน้อย โทร 035-957-300
3.   สาขาเชียงใหม่ โทร 053-111-636
4.   สาขาขอนแก่น โทร 043-263-021,22
5.   สาขานครราชสีมา โทร 044-756-675
6.   สาขานครสวรรค์ โทร 056-371-224-25
7.   สาขาปราจีนบุรี โทร 037-466-275
8.   สาขาระยอง โทร 038-058-106-07
9.   สาขาสมุทรปราการ (บางพลี) โทร 02-312-4922,4930
10. สาขาสมุทรสาคร (มหาชัย) โทร 034-462-196-8
11. สาขาสงขลา (หาดใหญ่) โทร 091-773-6933
12. สาขาสุราษฎร์ธานี โทร 077-319-513-14
13. สาขาอุบลราชธานี โทร 045-429-340,41
14. สาขาอุดรธานี โทร 042-931-550-1

     ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นท่านและครอบครัวมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ปลอดภัย ปราศจากโรคร้ายใดๆ ในวิกฤตการณ์ครั้งนี้ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไว้วางใจของท่านที่มีให้เราเสมอมา

บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
Top